Raporti i Revizionit / Komuna e Strugës nuk ka inspektorë ose administratë për kontrollin mbi ndërtesat e paligjshme

66

Në Strugë, po ndërtohet ilegalisht si shaka – nuk do të ketë inspektorë në terren, as administratë që do t’i përgjigjet shpejt dhe me efikasitet kërkesave për leje ndërtimi.

Kështu e vlerësoi Zyra e Auditimit të Shtetit menaxhimin e ndërtesave të paligjshme në rajonin e Strugës.

Auditimi vëren se afatet ligjore për përcaktimin e statusit të ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme nuk respektohen aspak. Për shkak të administrimit të ngadaltë, njerëzit po ndërtojnë ose azhurnojnë ndërtesa pa aprovim – dhe gjëja më shqetësuese është se komuna nuk ka shkatërruar ndonjë ndërtesë të paligjshme deri më tani.

Analizat e auditimit tregojnë se nga rreth 10,700 raste në bazë të trajtimit të ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme – vetëm 3,050 janë zgjidhur. 7600 e mbetur janë refuzuar, në pritje ose me status të paspecifikuar.

Në një kohë kur UNESCO përsëri po kërcënon se rajoni Ohër-Strugë do të hyjë në listën e trashëgimisë së rrezikuar, Auditimi rekomandon të zbatohen kërkesat për ruajtjen e statusit të rajonit, të shkatërrohet gjithçka që është e paligjshme dhe të punësohen më shumë inspektorë të ndërtimit.

REKOMANDIMET KRYESORE T OF ZYRS S A AUDITIMIT SHTETROR:

  1. Zbatimi i kërkesave të përcaktuara në Planin e Menaxhimit për Trashëgiminë Botërore Natyrore dhe Kulturore të Rajonit të Ohrit.
  2. Forcimi i stafit të sektorit për mbikëqyrje inspektuese me inspektorë ndërtimi
  3. Veprimi në lidhje me largimin e ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të paligjshme.

Kryetari Ramiz Merko, i cili në disa raste mohoi që ka ndërtesa të paligjshme në Strugë – i dërgoi një letër Auditimit në të cilën ai thotë se do të veprojë sipas kërkesave të tyre.