Rajoni juglindor pranoi 23 stacione agrometeorologjike për prodhim më të mirë të frutave dhe perimeve

92

linku https://kanalvis.com/?p=26861

23 stacione agrometeorologjike janë instaluar në të 10 komunat në rajonin Juglindor për modernizimin dhe përmirësimin e prodhimit bujqësor me një vlerë totale prej 5,077,786 denarë. Përveç përmirësimit të cilësisë së frutave dhe perimeve duke zvogëluar vëllimin e trajtimit kimik të kulturave, këto stacione ulin ndotjen e ajrit, tokës, ujit dhe përmes projektit fermerët kanë qasje më të lehtë në informacionin mbi ndryshimin e klimës për menaxhimin e duhur të bujqësisë. kulturave.

“Ky lloj projekti mund të ndihmojë me të vërtetë shumë për zhvillimin e këtij rajoni planifikues Juglindor dhe veçanërisht për një kontribut më të madh në bujqësi për t’i drejtuar fermerët se si të arrijnë produkte më të mira, fruta dhe perime me cilësi më të lartë.” “Dhe e gjithë kjo në fund të fundit për të kontribuar në zhvillimin ekonomik,” tha Zoran Dimitrovski, Zëvendës Ministër i Vetëqeverisjes Lokale.

Sipas tij, ky projekt është për të inkurajuar fermerët në rajonin juglindor të përdorin metoda të reja për menaxhimin e kulturave dhe mbrojtjen e mjedisit.

“Ky është një nga 23 stacionet agrometeorologjike të instaluar në Rajonin e Planifikimit Juglindor. Unë u bëj thirrje fermerëve që t’i përdorin këto mundësi sa më shumë që të jetë e mundur, këto të dhëna të dobishme, në mënyrë që të arrijnë sukses më të madh në punën e tyre, tha Kosta Janevski, Kryetar i Komunës së Strumicës.

Ai shpjegoi se ditët e informacionit dhe vizitat do të organizohen me qëllim të prezantimit të metodave të reja të menaxhimit bujqësor në rajonin juglindor, dhe një uebfaqe (www.agrojug.mk) ka zhvilluar një softuer për parashikimin e sëmundjeve të kulturave të caktuara dhe aplikacion mobil (Meteob) për parashikimin e motit në 23 lokacione në rajonin Juglindor.