Prej nesër fillon mbledhja e nënshkrimeve për listat e pavarura në zgjedhjet lokale në Maqedoni

49

Procedura për mbledhjen e nënshkrimeve të votuesve për kandidimin në zgjedhjet lokale fillon nesër (16 gusht) sipas Programit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe përfundon më 30 gusht në mesnatë.

Disa grupe qytetarësh njoftuan mbledhjen e nënshkrimeve për pjesëmarrje me listat e tyre në zgjedhjet lokale dhe ato tashmë janë të njohura për publikun.

Nënshkrimet mblidhen para zyrtarëve të KSHZ -së dhe para një noteri kompetent në një formë të përcaktuar nga Komisioni në periudhën prej orës 8:00 deri në 30 gusht në mesnatë https://drive.google.com/file/d/1vNFOczSxrazZWN_4JPA5RjbEXHB11RjM/view

Paraqitësi i listës përcakton se para cilit notarë mblidhen nënshkrimet publike dhe informon KSHZ -në, e cila publikon në faqen e saj të internetit një listë të noterëve publikë para të cilëve paraqitësit e listës mbledhin nënshkrimet. Shpenzimet për mbledhjen e nënshkrimeve para një noteri publik i bartë parashtruesi i listës. Çdo votues mund të japë nënshkrimin e tij për listat e shumta të kandidatëve për kryetar komune. Votuesit që dorëzojnë listën duhet të kenë të drejtën e votës dhe vendbanimin e përhershëm në komunë.

Listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe listën e kandidatëve për kryetar të komunës, përfaqësuesit e autorizuar të propozuesve i dorëzojnë KKZ-së.