28.6 C
Tetovo
E hënë, 22 Korrik, 2024
BallinaKronikëPlus Info: 28 kompani në Maqedoni kanë vjedhur 8 milionë euro, kanë...

Plus Info: 28 kompani në Maqedoni kanë vjedhur 8 milionë euro, kanë kthyer më pak se 1 milion

Pas miratimit të aktakuzës për rastin “Zinxhiri”, të dorëzuar nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Gjykata Themelore Penale Shkup caktoi seancën për shqyrtimin kryesor për sot (25.06.2024).

Procedura hetimore ndaj 26 pronarëve dhe drejtuesve të 28 kompanive ka nisur më 30 tetor 2023. Në ndërkohë, hetimi është shtrirë edhe për dy persona të tjerë, ndërsa për një person të vdekur gjatë vlerësimit të aktakuzës është marrë Vendim për ndërprerjen e hetimeve.

Të ballafaquar me provat e mbledhura gjatë hetimit dhe periudhës për vlerësimin e aktakuzës, gjashtë të dyshuar dhe gjashtë persona juridikë penalisht përgjegjës kanë paraqitur iniciativa për marrëveshje me prokurorinë. Gjyqtari i procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale Shkup i ka pranuar marrëveshjet e propozuara dhe në bazë të tyre ka nxjerrë këto aktgjykime:

– për D.I. për vepra penale të kryera nga neni 394 paragrafi 2 cc paragrafi 1 dhe veprën penale të vazhdueshme Shmangie tatimore nga neni 279 paragrafi 2 cc neni 45 i Kodit Penal të mos ekzekutohet nëse në afat prej 5 vitesh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen vepër tjetër penale, është dënuar edhe me gjobë dytësore në shumë prej 183.900 denarë;

– e G.L. Për veprën penale të kryera nga neni 394 paragrafi 2 cc paragrafi 1 dhe veprën penale të vazhdueshme Shmangie tatimore nga neni 279 paragrafi 2 cc neni 45 i Kodit Penal prej 1 viti e 6 muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 3 vjetësh nga vlefshmëria e aktgjykimit nuk kryen vepër tjetër penale, si dhe gjobë në shumë prej 183.900 denarë;

– në V.U. për veprën e kryer Bashkim kriminal nga neni 394 paragrafi 2 cc paragrafi 1. Shmangie tatimore nga neni 279 paragrafi 2 cc neni 45 i Kodit Penal është dënuar me një dënim të vetëm prej 1 viti dhe me gjobë në shumë prej 310.000 denarë;

– E.M për veprën e bashkimit kriminal nga neni 394 paragrafi 2 cc paragrafi 1 dhe veprën penale të vazhdueshme Shmangie tatimore nga neni 279 paragrafi 2 cc neni 45 i K.Pr.Penale. 1 vit e 6 muaj, i cili dënim nuk do të zbatohet nëse në afat prej 3 vitesh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen vepër tjetër penale, do të dënohet edhe me gjobë në shumë prej 183.900 denarë;

– e R.P. për veprën e kryer Bashkim kriminal nga neni 394 paragrafi 2 cc.k.g të ardhurat e tjera nga vepra penale nga neni 273 paragrafi 1 i Kodit Penal e dënoi me kusht – burgim në kohëzgjatje prej 2 vjetësh, i cili dënim nuk do të zbatohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale në afat prej 5 vjetësh. vlefshmërinë e dënimit si dhe gjobë në shumë prej 306.500 denarë dhe

– ndaj H.K. për veprën e kryer Bashkim kriminal nga neni 394 paragrafi 2 cc. Shmangia tatimore nga neni 279 paragrafi 2 cc, neni 45 paragrafi 1 i Kodit Penal e dënon me kusht – dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 vitesh, i cili dënim nuk do të zbatohet nëse brenda 4 viteve nga përfundimi i dënimit nuk kryen vepër tjetër penale dhe gjobë në shumën prej 183.900 denarë.

Sipas përmbajtjes së dispozitivit të aktakuzës, të pandehurit, në cilësinë e pronarëve dhe menaxherëve të personave juridikë, në periudhën prej 01.01.2019 deri më 31.12.2021, në emër dhe për llogari të personave juridikë penalisht përgjegjës nën pronësia dhe menaxhmenti i tyre, nuk llogaritnin dhe paguanin tatimin – detyrë për të cilën ata ishin të detyruar ligjërisht. Në këtë mënyrë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, të dyshuarit i kanë shkaktuar dëm Buxhetit të RS të Maqedonisë në shumë prej 490.808.618 denarë ose 7.980.627 euro. Paratë që i kanë fituar me vepra penale në vlerë të përgjithshme prej 40.046.815 denarë, i kanë futur në qarkullim, i kanë pranuar dhe transferuar, më pas i kanë tërhequr në para të gatshme.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments