PËRFUNDON PAS 12 ORËVE MBLEDHJA NË OHËR, pritet të flasin pjesëmarrësit trepalësh

22

21.55 – Ka përfunduar takimi trepalësh

Zëdhënësi i BE-së Peter Stano njoftoi në Twitter se takimi trepalësh ka përfunduar dhe se pritet fjalimi i Borelit.