Për të tretën ditë me radhë banorët e Tetovës janë pa ujë (VIDEO)

30

Për të tretën ditë me radhë banorët e Tetovës janë pa ujë.

Deri tek mungesa e ujit ka ardhur si pasojë e rrëshqitjes së dheut në Leshnicë, dhe dëmtimit të rreth 60 metrave gypa të furnizimit kryesor për ujë. Drejtuesit e Njësisë së ujësjellësit të Tetovës, paralajmërojnë se situata e tillë do të vazhdojë edhe për tre ditë te tjera, me arsyetimin se terreni është tejet i vështirë dhe është e pamundur të punohet më shpejtë për sanimin e defektit.