Për kë nuk është i vlefshëm vendimi dhe nuk lejohet puna dhe vizita e mysafirëve në ambiente të mbyllura?

25

Në seancën e 83-të të djeshme 29.06.2021, Qeveria miratoi një vendim nga 1 korriku për të lejuar punë të rregullt në ambientet e mbyllura të objekteve hotelierike (restorante), duke përfshirë organizimin e ceremonive të dasmës, festimeve, festave dhe ngjarjeve, me deri në 40 përqind të kapacitetit të objektet, por jo më shumë se 250 të ftuar, me zbatim të rreptë të protokolleve për funksionimin e këtyre pajisjeve.

Sidoqoftë, ky vendim nuk zbatohet për hapësirat e mbyllura të diskotekave, kabareve dhe klubeve për të cilat nuk lejohen ende punë dhe vizitorë vizitorë.