Pendarovski: Na presin ditë të rënda

242

Të nderuar qytetarë! Unë si president nuk kam asnjë dilemë në regullsinë e vendimeve që sjell. Pres që edhe qeveria e cila në periudhën në vazhdim do ta ketë barëm më të madhe në nivelin më të lartë të detyrës. Me faktin e ritjes së kompetencave, pres që qeveria dhe ministritë përkatëse, qenda për menaxhim me kriza, drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim sidhe të gjitha institucionet e involvuara çdo ditë të informojnë për gjitha aktivitetet që ndërmarin si dhe për azhurimin e planeve sipas të cilave veprojnë.