Në Tabanoc pritet deri 45 minuta për të hyrë në vend

45

Në VK Tabanocë sot në mëngjes vërehet frekuencë e rritur. Koha e pritjes për dalje nga shtetit është rreth 15 minuta, ndërsa për hyrje rreth 45 minuta.

LAMM informoi se në vendkalimet e tjera kufitare nga ana e Maqedonisë së Veriut, nuk ka pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga shteti.

Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar.