Ministria e Shëndetësië: Personat me këto diagnoza duhet të lirohen nga puna për shkak të Covid-19

253

Ministria e Shëndetësisë ka paraqitur listë të diagnozave të sëmundjeve kronike, të marra në konsultim me drejtorët e Klinikave të Endokrinologjisë, Pulmonologjisë, Kardiologjisë dhe Nefrologjisë, për personat që janë liruar nga puna për shkak të koronavirusit.

Lidhur me kategoritë e identifikuara të personave që duhet të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës në bazë të vërtetimit të paraqitur nga mjeku amë për kushtet e mëposhtme:

-Sëmundjet kronike të frymëmarrjes:
HOBB – Sëmundje obstruktive kronike e mushkërive – J44
Astmë – J45
Fibrozë intersticiale – J84

-Sëmundje të rënda kardiovaskulare:
Sëmundje të zemrës me EF <40 Infarkt akut miokardit deri në 3 muaj Sëmundje e zemrës me hipertension të rëndë pulmonar Stenozë të rëndë mitrale dhe aortës Sëmundje inflamatore e zemrës (miokarditi, endokarditi) < 6 muaj Pejsmejkër i implantuar ose pajisje kardiake deri në 3 muaj Tromboza e thellë e venave deri në 3 muaj-Diabeti Mellitus: Diabeti lloji I Diabeti lloji II terapia me insulinë e të komorbiditete: Infarkti i miokardit, insuficienca cerebrovaskulare, stenoza e qarkullimit periferik dhe HBI-Të gjitha sëmundjet malinje – C00-C97-Gjendjet imunokompromentuese: Gjendja e transplantit të veshkave – Z94.0 Sindromi kronik nefrotik – N04.9 Hemodializë intermitente – Z99.2 Gjendjet me terapi imunomoduluese biologjike ose të kombinuar – M05, M06, M45.00 Vaskulopatitë nekrotizuese, lupus sistemik eritematosus, dermatopolimiositis, sklerozë sistemike – M31-M34.