Ministri i Financave Fatmir Besimi: Paketa e pestë e masave që synojnë rimëkëmbjen ekonomike, investimet dhe zhvillimin

37

Ministri informoi se Buxheti është në gjendje të mirë dhe se realizimi i të hyrave dhe shpenzimeve është në përputhje me parashikimet, por se muaji duhet të përfundojë në mënyrë që të bëhet një krahasim me vitin e kaluar.

“Paketa e pestë e masave ka një komponent zhvillimi, dmth ka për qëllim rimëkëmbjen ekonomike, investimet dhe zhvillimin. Importantshtë e rëndësishme ta dërgoni atë si një mesazh, ne e kemi diskutuar atë me dhomat, dhe unë mendoj se do të jetë një bazë e shëndoshë jo vetëm për të dalë nga kriza, por edhe për të siguruar një rritje më të shpejtë në periudhën e ardhshme, e ndjekur normalisht nga të tjera reformat strukturore që nuk janë pjesë e masave, por janë pjesë e programit ekonomik të qeverisë. “Që masat të kenë sukses, duhet të ketë një reagim të duhur nga sektori privat,” tha Ministri i Financave Fatmir Besimi në një intervistë me Radio Televizionin Maqedonas, MRTV.  

Ministri informoi se Buxheti është në gjendje të mirë dhe se realizimi i të hyrave dhe shpenzimeve është në përputhje me parashikimet, por se muaji duhet të përfundojë në mënyrë që të bëhet një krahasim me vitin e kaluar.

Politikat e mira ekonomike të ndërmarra në kushte krize konfirmohen gjithashtu nga raportet e agjencive të vlerësimit të kredisë.

“Standard & Poor’s në raportin e fundit konfirmoi vlerësimin e kredisë të vendit tonë, i cili mbetet në të njëjtin nivel të vlerësimit të kredisë, me një parashikim të qëndrueshëm për të ardhmen dhe unë mund ta deklaroj këtë si një sukses në një vit krize. “Ky është një tjetër sinjal i mirë për politika të qëndrueshme në kohë krizash, i cili është shumë i rëndësishëm për sa i përket pranisë sonë në tregun financiar ndërkombëtar për të financuar nevojat e ekonomisë sonë,” tha Ministri.

I pyetur në lidhje me zbatimin e masës për mbështetje financiare për pagën e pagave nga aspekti i mekanizmave të kontrollit për ato kompani që abuzojnë dhe nuk paguajnë rroga, Besimi është vendimtar se është më se e qartë se ata që nuk kanë paguar rroga nuk do të kenë e drejta për të aplikuar në përgjithësi, por gjithashtu që ata do të mbajnë përgjegjësi para institucioneve nëse kanë kryer një vepër tjetër.

Ministri thotë se zbatimi i masave monitorohet nga afër. Ato kanë një ndikim pozitiv në aktivitetin ekonomik, gjë që është e dukshme në të dhënat për rritjen në tremujorin e tretë të vitit 2020 krahasuar me një vit më parë, por edhe në të dhënat për investimet bruto të cilat në tremujorin e tretë panë një kërcim të madh dhe që në tremujori i dytë ra me rreth 35 përqind, në tremujorin e tretë, investimet publike dhe private u rritën me 4.2 përqind në krahasim me 2019 kur nuk kishte krizë.

“Ndikimi i masave dhe politikave të marra në zbutjen e efekteve të krizës së kojotës në ekonominë tonë janë dokumentuar tashmë. “Politikat që po ndërmarrim janë konfirmuar nga institucionet financiare ndërkombëtare, FMN, Banka Botërore dhe agjencitë e vlerësimit të kredisë, si dhe politika të vendosura mirë që kanë zbutur efektin e krizës,” tha Besimi.

Pritjet në mbarë botën janë stabilizimi i ekonomisë. Ministri theksoi se parashikimet mbeten, sipas të cilave ekonomia pritet të rritet me 4.1 përqind këtë vit, por në të njëjtën kohë dërgon një mesazh se rritja nuk do të arrihet lehtë.

“Arritja e rritjes do të shoqërohet me shumë sfida si në aspektin e politikës ekonomike dhe në drejtim të sektorit privat dhe tregut të punës. Ky vit është specifik me shumë kujdes nga të gjitha palët për të pasur sukses në atë që bëjmë. “Kjo është arsyeja pse ne po shkojmë me paketën e pestë të masave me një komponent zhvillimi, por që masat të kenë sukses, duhet të ketë një reagim të duhur gjithashtu nga sektori privat,” tha ai.

Në të njëjtën kohë, ai thekson se përparësia kryesore është shëndetësia dhe se sektori i shëndetësisë do të jetë përcaktuesi kryesor i lëvizjeve të ekonomisë.