Aplikoni në Agjencinë e Punësimit deri më 19 Mars në mënyrë që të mos fshiheni

51

Drejtori i Agjencisë së Punësimit, Abdush Demiri, apelon tek qytetarët që të respektojnë afatet e regjistrimit në Agjenci, sepse nga 15 shtatori i vitit të kaluar, regjistrimi i rregullt çdo 30 ditë për punëkërkuesit aktivë dhe çdo gjashtë muaj për ata pasivë -vendosur.

Personat e papunë u njoftuan për afatin kur ata duhet të regjistrohen në Qendrën kompetente të Punësimit ose zyrën e shpërndarë.

Ai u bëri thirrje personave që vonohen të regjistrohen te të papunët që të vijnë në Qendrat e Punësimit dhe zyrat e shpërndara për të rregulluar detyrimin e tyre brenda 30 ditëve, dmth më së largu deri më 19 Mars, të Premten.Ne ftojmë publikisht të gjithë ata persona që kanë tejkaluar afatet për aplikim në regjistrat e ESA në 30 ditët e ardhshme duke filluar nga nesër, të vijnë në Qendrat e Punësimit ku janë regjistruar për të rregulluar detyrimin e tyre si punëkërkues aktivë ose pasivë. Ne apelojmë tek të gjithë personat që do të regjistrohen të respektojnë masat e mbrojtjes, të mbajnë një maskë mbrojtëse dhe të mbajnë një distancë të përshtatshme nga personat e tjerë – tha drejtori.Personat e papunë të cilët nuk do të përmbushin detyrimet e tyre brenda 30 ditëve sipas Ligjit për Punësimin dhe Sigurimet në rast të papunësisë fshihen nga regjistrat e personave të papunë dhe mund të ri-aplikojnë pas një viti, dhe përfituesit e të drejtave të bazuara në papunësi humbin këtë te drejtë