Ministri i Drejtësisë Bojan Mariçiçi: Fillon monitorimi ndërkombëtar i çështjeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë

33

Ministri i Drejtësisë, Bojan Mariçiç, mori pjesë në veprimtarinë për të shënuar aktivitetet për monitorimin e gjykimeve në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, një projekt rajonal i Misionit të OSBE-së në vend në vend.

“Unë sinqerisht besoj se ndjekja e gjykimeve të korrupsionit të nivelit të lartë dhe çështjet e krimit të organizuar mund të jetë me të vërtetë një nga mënyrat për të arritur rezultate pozitive. “Kjo do të rrisë përgjegjësinë në punën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, në të njëjtën kohë do të forcojë luftën kundër korrupsionit, por gjithashtu do të rrisë besimin e qytetarëve në institucione dhe në vendin e tyre,” tha Mariçiç.

Sipas tij, fakti që ne jemi vendi i parë në rajon që i kërkojmë BE të fillojë menjëherë një iniciativë për të monitoruar rastet e korrupsionit të lartë, tregon se Qeveria ka një qëllim të sinqertë për drejtësi jo-selektive dhe gjykime transparente.

Në fjalën e tij, Ministri i Drejtësisë, duke iu drejtuar drejtuesve të Misionit të OSBE-së dhe BE-së në vend, iu referua rëndësisë dhe përfitimeve të bashkëpunimit të përbashkët, duke treguar projektin e monitorimit si një hap të rëndësishëm përpara në luftën kundër korrupsionit, i cili kërkon mbështetje dhe përfshirje e fortë për të gjithë aktorët e interesuar.