Ministresha e Punës dhe Politikës sociale në FB / Pensioni me 64 vjet moshë dhe 15 vjet shërbim

21

Ministresha e Punës dhe Politikës socialeJagoda Shahpaska në FB

Pensioni me 64 vjet moshë dhe 15 vjet përvojë!

Deputetët në Kuvend votuan për ndryshimet në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, për të cilin kemi punuar së bashku, dhe që i referohen pensionit që hyri në procedurë që nga fillimi i Nëntorit të vitit të kaluar.