MICKOSKI KËRKON TË SHPALLET GJENDJE KRIZE DHE MË PAS TË SHPALLET GJENDJE E JASHTËZAKONSHME

250

Lideri i VMRO-DPMNE-së, tha se njëzëri me konsensus të gjithë sollën vendim që zgjedhjet të anulohen.

“Ajo që kishte dilemë ishte të gjendet rruga ligjore që ajo të realizohet. Qëndrimi jonë është që të respektohet para se gjithash kushtetuta dhe ligjet. Qëndrimi jonë është se i nevojshëm menjëherë pas takimit, të formohet ekip i ekspertëve që do të sjell bazë ligjore për shtyrjen e zgjedhjeve”, tha Micksoki, raporton SHENJA.

Ai tha se duhet të shpallet të shpallet krizë në shtet.

“Prioritet është shëndeti i qytetarëve edhe përballja me virusin. Qartë duhet të ndiqet ajo që shteti si apel e jep dhe qytetarët duhet të implemntojnë për të penguar shpërndarjen e virusit”, tha Micksoki.

Ai tha se duhet të intervenohet për të ndihmuar ekonominë.

“Ne edhe para shtatë ditëve kemi apeluar që kjo të ndodh sa më herët. Kemi propozuar disa masa që janë parandalim për krizën. Mbetemi të fokusuar ne do të propozojmë, i mbetet qeverisë që ajo ti impelemntoj. Nuk do të kritikojmë, këtë do ta lëmë më vonë”, tha Mickoski. /SHENJA/