Mesut Shabani në DER SPIEGEL 29.03.1999 paralajmëron luftën në Maqedoni 2001…Ciao Bella (Foto dëshmi+ Gazeta ) ripostim

97

linku https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-10630209.html

këtu përfundon

=======================================

Mesut Shabani viti 2020