Megjithëse nën mbrojtje, hidrocentralet do të ndërtohen në Malin e Sharrit

26

Deri në shpalljen e një Parku Kombëtar, Mali i Sharrit do të jetë nën mbrojtje të përkohshme, por në këtë zonë, aktivitetet e ndërtimit do të vazhdojnë të zhvillohen për objektet, të cilat tashmë kanë një leje ndërtimi. Organizatat mjedisore kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të çdo ndërhyrje, veçanërisht në brezin e ardhshëm më të mbrojtur të malit …

Edhe pse nën mbrojtje të përkohshme, ndërtimi i hidrocentraleve do të vazhdojë në Shara, si dhe objektet e tjera, për të cilat shteti tashmë ka dhënë leje dhe koncesione për prodhimin e energjisë elektrike.

Mbrojtja deri në shpalljen e kësaj zone si Park Kombëtar do të nënkuptojë një moratorium për lëshimin e lejeve dhe procedurave për çdo aktivitet ndërtimi, tha Ministria e Mjedisit.

Në ndërkohë, ata njoftuan kontrolle të intensifikuara në zonën e Sharplanin, në mënyrë që të mos abuzohet me periudhën derisa të deklarohet parku kombëtar dhe ai të fillojë të funksionojë me të gjitha shërbimet në terren.

Grupet mjedisore thonë se qeveria ka blerë kohë për dy dekada duke vonuar procesin e ruajtjes së Sharës. Tooshtë tepër vonë për të shpëtuar malin kur jepen koncesione dhe leje për rripin më të mbrojtur. Ajo që ka mbetur mund të ruhet nëse vendoset një ndalim për çdo veprimtari, si dhe heqja dhe prishja e ndërtesave ekzistuese thellë në mal.

Në hidrocentralet Shara 11 janë tashmë në veprim, nëntë janë në ndërtim e sipër dhe pesë të tjerë janë dhënë me koncesione në zonën më të mbrojtur, për të cilën Ministria e Mjedisit po negocion me investitorët për të braktisur ndërtimin që do të prishte ndjeshëm biodiversitetin në pyllin e paprekur, thellë në gjirin e Sharës.

http://mrt.com.mk/node/61841