Kush bleu aksione në një kompani, marihuanë me një çmim prej një euro për aksion ?!

69

Synceritas AD Skopje është një kompani nga bota e prodhimit dhe tregtisë me kanabis mjekësor dhe do të hyjë në historinë tonë të korporatës si kompania e parë që prodhon kanabis mjekësor, aksionet e së cilës tregtoheshin në bursën tonë. Çmimi është një euro për aksion! A është bagatella -gratis fare (turqisht) ??? Koha do të tregojë

Transaksioni i parë me aksionet e një kompanie për prodhimin dhe tregtimin e marihuanës mjekësore në analet e korporatës Maqedoni! Dje në bursën tonë në një transaksion bllok u tregtuan 190.400 aksione me të drejtë vote në kompaninë e Shkupit Sinceritas AD Skopje. Çmimi për aksion ishte 1 euro.

Kjo kompani, pasi ka kërkuar në internet, merret me prodhimin dhe tregtimin e kanabisit për qëllime mjekësore (në linkun https://zk.mk/sinceritas?choice=V4)

Sipas të dhënave zyrtare të tregut të aksioneve, kompania ka një kapital themelues të ndarë në 2.72 milion aksione. Kjo do të thotë që dje aksionet e tregtuara në kapitalin aksionar të kompanisë marrin pjesë me 7.13 përqind.

Kjo kompani është e listuar në bursën Tregu i Lirë dhe ka shumë më pak informacion në lidhje me të në krahasim me kompanitë, aksionet e të cilave janë të listuara në Bursën Zyrtare.

Sipas të dhënave të disponueshme nga Regjistri Qendror, kjo shoqëri aksionare në vitin 2019 përfundoi me një humbje prej 472,000 euro.

Sipas të dhënave të disponueshme nga faqja e internetit e kësaj shoqërie aksionare, drejtori ekzekutiv është personi Robert Noveski, i cili gjithashtu është nënshkruar si themeluesi i kompanisë.

https://faktor.mk/koj-si-kupi-akcii-vo-kompanija-za-marihuana-po-cena-od-edno-evro-za-akcija