Ku i shpenzuan qytetarët tre miliardë euro që bankat ua huazuan?

49

Qytetarët dhe kompanitë u detyrohen bankave në qershor të këtij viti deri në gjashtë miliardë euro, që është një rritje vjetore prej pesë përqind. Huamarrja po rritet nga muaji në muaj, dhe vetëm individët kanë borxh më shumë se gjysmën e kësaj shume ose deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, qytetarët u detyrohen bankave për kredi në vlerë prej 3.15 miliardë euro. Në bazë mujore, kreditë e familjeve u rritën me 1.3 përqind krahasuar me muajin paraardhës, dhe rritja vjetore ishte deri në 8.7 përqind.

Banka Kombëtare njoftoi se rritja më e madhe, nëse shikoni qëllimin në qershor, keni kredi konsumatore dhe strehim. Ata kanë një rritje të konsiderueshme në bazë mujore, por në bazë vjetore, apartamentet për një apartament rriten më shumë, e cila u rrit me një vit me sa 14.7 përqind. Qytetarët u detyrohen bankave për kredi konsumatore në fund të qershorit 1.7 miliardë euro, ndërsa borxhi në bazë të kartave të kreditit është 107 milion euro.

Ka një rënie të dukshme të borxhit të kartave, nga muaji në muaj me bazë vjetore, me deri në 9 përqind.

Në qershor, kreditë për makina u ulën me 17.1 përqind në vit. Bilancet negative në llogaritë rrjedhëse, në qershor, regjistruan një rënie mujore prej 0.4 përqind, dhe në bazë vjetore ato u rritën me 3.4 përqind.

https://faktor.mk/kade-potroshija-gragjanite-tri-milijardi-evra-koi-im-gi-pozajmile-bankite