Komuna e Tetovës e fundosur në borxhe, shumat arrijnë gati 12 milionë euro

57

Komuna e Tetovës është në mesin e pesë borxhlinjëve më të mëdhenj ndaj shtetit. Sipas të dhënave të portalit Faktor, në vendin e pestë radhitet komuna e Tetovës e cila ka borxhe prej 11.9 milionë euro ndaj shtetit.

Debitori shtetëror MZ “Transport”, i cili është një shoqëri aksionare në pronësi të shtetit, nuk duhet të hiqet kurrë nga pozicioni i parë i borgjezisë shtetërore.

Ky është gjithashtu rasti në fund të gjysmës së dytë të vitit, siç dëshmohet nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave.

Në fund të qershorit, MZ Transport kishte një borxh të papaguar dhe të papaguar prej 60.5 milion euro, që është ende 3.3 milion euro më pak se tre muaj më parë.

Domethënë, ky debitor i madh shtetëror në fund të tremujorit të parë të vitit i kishte borxh 63.8 milionë euro, dhe tani ajo luftë është ulur të paktën pak, por problemi me borxhet e mëdha të kësaj shoqërie aksionare shtetërore nuk ka qenë zgjidhur.

Vendi i dytë në listën e Financave është AD MER, pra me emrin e ri NER – Burimet Kombëtare të Energjisë. Borxhi i tyre është 23 milionë euro, dhe me këtë shumë ata janë debitori i dytë më i madh shtetëror në vend për tremujorin e dytë, edhe pse borxhi i tyre është zvogëluar me 2.5 milionë euro.

Ndër debitorët kryesorë të qeverisë në fund të qershorit është NP “Hekurudhat Maqedonase – Infrastrukturë, me një luftë prej 16.3 milion euro. Kreu i kësaj ndërmarrje publike, Hari Lokvenec, tha kohët e fundit për Factor se borxhet e mëdha krijohen për shkak të amortizimit të lartë që MZ Infrastruktura duhet të lërë mënjanë, për shkak të vëllimit të madh të aseteve fikse që ka kompania.

Në pozitën e katërt është IP në fushën e shëndetësisë për nevojat e institucioneve publike shëndetësore – klinikat universitare, institutet dhe qendrat e urgjencës, borxhi i të cilave arrin në 12.3 milion euro.

Komuna e Tetovës është vazhdimisht në borxhe, kështu që nëse në fund të tremujorit të parë të vitit ishte e katërta, tani ajo është në pozitën e pestë në listën e debitorëve shtetërorë, dhe borxhi i saj është 11.9 milion euro, që është 600 mijë euro më shumë se tre muaj më parë.

PE Collector System Skopje është i gjashti me një borxh prej 8.3 milion euro, dhe nëse marrim parasysh se ky NP vetëm tre muaj më parë ishte debitori i dytë më i madh qeveritar me detyrime të papaguara dhe të papaguara prej 12.5 milion euro, zvogëlimi i borxhit me 4, 2 milion euro për një periudhë prej një të katërti janë një çështje lavdërimi serioz.

NP Vodovod Kumanovo është debitori i shtatë shtetëror, me një borxh prej gati 8 milion euro, i njëjtë me atë që kishin tre muaj më parë.

Tri vendet e fundit janë të rezervuara edhe për debitorët e zakonshëm, përkatësisht komuna e Ohrit me 6.7 milionë euro, e ndjekur nga NP “MRT” – SHKUP me detyrime të papaguara prej 6.6 milionë euro. Dhe në vendin e 10 -të është komuna e Gostivarit me një borxh prej 5.7 milion euro.

Këta janë në parim gjithmonë, pra në të gjitha listat debitorët më të mëdhenj të qeverisë.

Ndonjëherë ka nga ata që do të vijnë në dhjetëshen e parë jopopullore, por pasi të paguajnë borxhet e tyre, ata largohen nga lista. I tillë ishte ELEM-i shtetëror, i cili nuk është më në atë listë, pra është në një pozitë shumë më të prapambetur, pas shlyerjes së borxheve ndaj kreditorëve të tij.

Përndryshe, në listën e debitorëve shtetërorë gjenden 1.180 derra shtetërorë – SHA në pronësi shtetërore, komuna, ndërmarrje publike, ministri, institucione shëndetësore dhe institucione të tjera publike.

Borxhi i tyre në fund të qershorit arriti në 333 milionë euro.

https://faktor.mk/mz-transport-mz-infrastruktura-ad-ner-tetovo-ohrid-mrt–koj-go-izgradi-drzavniot-dolg-od-333-milioni-evra