Komuna e Kavadarit ka shpërndarë mbi 3.000 pako për Vitin e Ri, më të shtrenjtat janë paguar në Novaci – 1.400 denarë.

15

Institucionet shtetërore dhe vendore kanë shpenzuar gjithsej 72 mijë euro për pako për Vitin e Ri për këto festa – gjithsej 57 institucione kanë pasur prokurim të tillë, prej tyre 20 kanë shpallur tenderë, kryesisht për shkak se prokurimi ka kushtuar më shumë se një mijë euro, sipas Qendrës. për Komunikimet Civile.

Shuma totale e parave të shpenzuara për pako për vitin e ri 2022 është saktësisht 72.571 euro, por kjo vlerë pritet të jetë edhe më e madhe, duke qenë se disa institucione ende nuk i kanë publikuar kontratat dhe vlerën e parave të shpenzuara për këtë qëllim.

Në më shumë se dy të tretat (68%) të tenderëve për prokurimin e pakove të Vitit të Ri është pranuar vetëm një ofertë, në më pak se një e treta e tenderëve ka pasur dy ose tre oferta. Ndër kompanitë nga të cilat janë blerë pakot e Vitit të Ri, prinë bindshëm Kolid nga Koleshino, ku janë blerë një e katërta e paketave.

Komuna e Kavadarit ka blerë më së shumti pako, 3274, edhe pse me çmim individual më të ulët. Afër, sipas numrit të pakove të blera, është Komuna e Prilepit me 3.030. Pakot më të shtrenjta, si në vitin paraprak, i ka blerë Komuna e Novacit, për 1.377 denarë për pako. Në total, më së shumti para për pako, gjegjësisht rreth 10 mijë euro ka shpenzuar Qyteti i Shkupit.

Disa institucione blenë disa lloje paketash, më të lira dhe më të shtrenjta. Ndër institucionet që blenë pako më të shtrenjta, përveç komunës së Novacit, janë komuna e Manastirit me çmim prej 1.050 denarë, Qyteti i Shkupit me çmim prej 973 denarë, M-NAV me 853 denarë dhe Ministria e Mbrojtjes. (MM) me çmim prej 840 denarë. Çmimi mesatar që institucionet kanë paguar për një pako për Vitin e Ri është 566 denarë.

Megjithatë, çmimet dhe sasitë individuale të paketave të blera për Krishtlindje janë të njohura vetëm për ato institucione që kanë pasur tender për këtë qëllim, por jo edhe për 37 të tjerat që kanë blerë paketa me një vlerë totale më të ulët se kufiri ligjor i tenderit.