Kërkesa për kompanitë që përdorin subvencione do të zvogëlohet – punonjësit në sektorin privat do të duhet t’i mbajnë ato deri në korrik, jo deri në shtator. .

186

Në seancën e sotme është bërë një ndryshim në dekret, sipas të cilit është shkurtuar kushti për numrin e të punësuarve në kompanitë që përdorin ndihmë financiare, dhe numri i tyre do të mbahet për dy muaj pas përdorimit të masës, pra deri në korrik të vitit 2020.

Më parë, punëdhënësve u kërkohej të merrnin ndihmë financiare nga kjo masë, për të mbajtur numrin e të punësuarve që kishin në kohën e aplikimit që zgjat deri nga shtatori i vitit 2020.

Këto ndryshime, siç raportohet nga shërbimi për shtyp i qeverisë, heqin gjithashtu kërkesën që menaxherët dhe pronarët e bizneseve të punësuar në to nuk mund të përdorin masën (dhe me qëllim të mbrojtjes së kompanive mikro dhe të vogla).

“Në këtë masë, kompanitë nuk mund të aplikojnë vetëm për punonjësit e tyre të cilët janë të liruar nga pagesa e kontributeve dhe taksave personale përmes projekteve” Maqedonia punëson “ose nëse vendosin të përdorin masën për të subvencionuar 50% të kontributeve në gjendjen e jashtëzakonshme, që është pjesë e grupit të parë të masave për të përballuar krizën “, tha qeveria.