Katil-Ferman nga Brukseli: nëse Maqedonia dëshiron të bashkohet me BE, a do të duhet të mbyllë zonat TIR?

40

Në 16 qershor, Qeveria e Maqedonisë mori një letër nga BE duke kërkuar që ajo të deklarojë nëse e pranon rekomandimin e tyre për të ndryshuar regjimin e funksionimit të ndërmarrjeve të huaja në zonat industriale si pjesë e angazhimit të vendit për anëtarësimin në BE. Afati i fundit për këtë është deri në vitin 2022 dhe zbatimi i plotë i ndryshimeve në politikën tatimore duhet të përfundojë deri në vitin 2025.

Këto janë rekomandime për ndryshime në politikën tatimore në përputhje me vendimet e vendeve anëtare të G7, G20 dhe OECD. Shtetet anëtare të G7, të cilat përbëjnë një nga ekonomitë më të pasura të botës, arritën një marrëveshje të përbashkët në qershor për të taksuar kompanitë shumëkombëshe. Sipas marrëveshjes, gjigandët e teknologjisë do të duhet të paguajnë taksa më të larta në këto vende dhe gjithashtu është planifikuar një normë minimale e taksës prej 15 përqind në të gjithë botën. Kjo politikë tatimore ka për qëllim kryesisht ndalimin e abuzimeve tatimore të gjigantëve Apple, Netflix, Amazon, Facebook, Google

Ministrat e financave të G7, G20 dhe OECD kanë rënë dakord të reformojnë sistemin global të taksave. Marrëveshja u arrit midis Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara, të cilët dëshirojnë të sigurojnë që kompanitë shumëkombëshe të paguajnë taksa më të larta në vendet në të cilat veprojnë. Kjo marrëveshje është krijuar për të shmangur hapjen e operacioneve të biznesit të kompanive të teknologjisë në vendet me taksa të ulëta, ku kompanitë do të jenë në gjendje të kenë fitime më të larta në këto territore. Kjo do të parandalojë që kompanitë e mëdha të fitojnë më shumë para në vendet e njohura si “parajsat e taksave”. Deri më tani, tre vende nuk e kanë mbështetur këtë iniciativë – Irlanda, Hungaria dhe Estonia, ndoshta për shkak se disa nga kompanitë e mëdha të teknologjisë janë të vendosura në këto vende dhe sepse, për shembull, në Irlandë dhe Hungari tatimi mbi fitimin është 12.5 dhe 9 përqind, përkatësisht ., do të thotë nën propozim për një normë minimale prej 15 përqind

Drejtimet e këtyre reformave globale të taksave janë pranuar tashmë në Bruksel. Maqedonia tashmë është njoftuar për t’u përshtatur me këto politika të reja nëse mbetet e përkushtuar në integrimin në BE. Këto ndryshime tatimore do të ndryshojnë rrënjësisht kushtet e funksionimit të të gjitha ndërmarrjeve të huaja në zonat teknologjike të zhvillimit industrial që përdorin stimuj seriozë të taksave në Maqedoni. Përveç kësaj, puna e këtyre ndërmarrjeve tashmë është bërë një pjesë serioze e strukturës së zhvillimit ekonomik të Maqedonisë, me numrin e të punësuarve (14,000), përqindja e pjesëmarrjes në eksporte – 50%, me 30 milion euro diferencë nga ajo që është e fituar dhe çfarë në të vërtetë paguhet.

Letra drejtuar qeverisë maqedonase thotë se nëse Maqedonia nuk e pranon këtë, ajo do të jetë pjesë e listës së vendeve jo-bashkëpunuese.

Qeveria tani hesht. Ne kemi pritur për një përgjigje të pyetjeve tona për më shumë se një javë.