Gjoba eprorëve që nuk i angazhojnë administratorët e rinj

32

Ata që do të refuzojnë vendin e caktuar në dy raste, do t’ju ndërpritet marrëveshja, ndërsa organet e administratës shtetërore janë të obliguara që këtyre punonjësve të rinj t’ju mundësojnë trajnime adekuate sipas vendit të punës. Gjithashtu, edhe drejtorët dhe drejtuesit e institucioneve shtetërore, agjencive, fondeve, institucioneve publike dhe ndërmarrjeve publike… do të gjobiten me 2000 euro nëse të punësuarit e rinj nuk i angazhojnë në procesin e punës