Gir: Reformat dhe rikthimi i besimit të qytetarëve në gjyqësor është prioritet numër një

81

Rivendosja e besimit të publikut në gjyqësor është përparësia numër një dhe të gjithë palët e interesuara duhet të bëjnë një angazhim këtu. Një sistem funksionimi i drejtësisë është një proces themelor për çdo vend që dëshiron prosperitet, përparim dhe sundimi i ligjit dhe funksionimi i gjyqësorit duhet të jenë në thelb të kësaj politike. Kjo u tha sot nga Ambasadori i BE David Gere në një prezantim në internet të projektit “Mbështetje për Procesin e Reformës në Drejtësi”, të cilin ata prezantuan së bashku me Ministrin e Drejtësisë Bojan Maricic. Gere vuri në dukje se shfaqja e vullnetit të fortë politik dhe angazhimit në adresimin e mangësive në sistemin e drejtësisë janë të rëndësishme për përparimin në procesin e pranimit në BE. – Në një raport tetorin e kaluar, Komisioni Evropian pranoi përparimin e mirë të bërë në forcimin e sundimit të ligjit dhe zbatimin e strategjisë për reformën gjyqësore, duke përfshirë emërimet e bazuara në merita. Ekziston edhe Akti i Prokurorisë Publike, i cili hyri në fuqi qershorin e kaluar dhe siguron një zgjidhje të qëndrueshme për rastet dhe përgjegjësinë për krimet që burojnë nga përgjimet e paligjshme, tha Gere. Ai nënvizoi se ligji duhet të sigurojë një gjyqësor të pavarur rezistent ndaj presioneve të jashtme, por, siç theksoi ai, gjithashtu do të kontribuonte në zbatimin e qëndrueshëm të parimeve të transparencës, përmes të cilave gjyqësori duhet të jetë i lirë nga rreziqet dhe perceptimi i ndikimit politik. Projekti, tha Gere, mbështet planifikimin strategjik në gjyqësor, si dhe përgatitjen e një strategjie të burimeve njerëzore për gjyqësorin dhe Prokurorinë Publike. I pyetur nga gazetarët se cili është pozicioni i BE në pastrimin e gjyqësorit dhe nëse një proces i tillë është i nevojshëm për të përmirësuar situata të caktuara, si në gjyqësor ashtu edhe në prokurori, Gere tha se reforma është kryesisht në interesin e qytetarëve. – Reforma në drejtësi është në thelb në interes të qytetarëve, sepse barazia para ligjit, besimi tek institucionet gjithashtu do të kontribuojnë në investimet në vend, sepse çdo investitor dëshiron të ketë një klimë të besueshme dhe të parashikueshme, që do të thotë se është e rëndësishme për të gjitha aspektet, ekonomike dhe sociale, tha Gere. Lidhur me pasurinë dhe punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë, Gere theksoi se Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publikë, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit duhet të vazhdojnë të kryejnë mandatin e tyre për të siguruar një mbulim të mirë të të gjitha elementeve dhe kjo do të thotë duke siguruar sundimin efektiv të ligjit, duke fituar besimin e publikut.