Fatmir Besimi: Këshilli për zhvillim të tregut të kapitalit i fokusuar në Strategjinë për liberalizim dhe zhvillim të tregjeve financiare …

68

Sot u mbajt mbledhja e Këshillit për zhvillim të tregut të kapitalit.📌 Në fokus u vendos nevoja për përpilimin e Strategjisë për liberalizim dhe zhvillim të tregjeve financiare me theks të veçantë mbi:✔️ Tregun e kapitalit✔️ Ligjet e reja në fushën e bankave✔️ Sigurimin✔️ Shërbimet pagesore✔️ Revizionin👉🏻 Qëllimi është që të mundësohet drejtimi i duhur i zhvillimit të mëtejshëm përmes krijimit të burimeve të mjeteve, për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për investime strategjike dhe të gjelbërta, që janë nxitës të rritjes ekonomike dhe gjenerues të vendeve të reja të punës.