Enti për Statistika / Regjistrimi në terren vijon me intensitet të zvogëluar me qëllim të harmonizimit teknik.

49

Aktivitetet regjisruese në terren po vijojnë, nuk janë ndërprerë ndërsa zbatohen me intensitet të zvogëluar me qëllim që harmonizimi teknik  të përfundojë  në afatin e mundshëm më të shkurtër dhe sa më parë të vazhdojë procesi me intensitet të lartë  sikur edhe deri tani, informojnë sot nga Enti Shtetëror për Statistikë.

Përparuan, potencojnë nga ESHS, se aktivitetet për tejkalim të sfidave më të vogla teknike të cilat  përkohësisht u paraqitën  në ditët paraprake  kur në terren kishte  intensitet të lartë të regjistruesve.

“Kjo u detyrohet intervenimeve teknike të cilat bëhen në softuerin për aplikacion regjistrues për shkak të së cilës diktohet dhe përshtatet tempoja e regjistruesve për shkak të sanimit të pengesave të cilat sollën në ngadalësimin e aplikacionit regjistrues. Ekipi për mbështetje teknike të aktiviteteve regjistruese punon në mënyrë të përshpejtuar  për tejkalimin e problemit dhe ka progres serioz, që do të thotë se në afatin e mundshëm më të shpejtë të gjithë regjistruesit do të munden pa ndërprerë ta kryejnë punën e tyre”, thuhet në kumtesën e ESHS-së.

Nga ESHS,-ja, gjithashtu informojnë se ditëve të fundit, ueb faqet e Entit Shtetëror për Statistikë janë nën sulme të përhershme dhe prandaj në disa periudha  nuk janë të arritshme për shkak të mbrojtjeve që shfrytëzohen për parandalim të këtyre sulmeve.

“Të huajt janë me nivel më të lartë të sigurisë, ndërsa të dhënat janë mbrojtur në disa nivele sipas standardeve më të larta të IT-së”, potencojnë nga ESHS.

ESHS apelon në opinion të ketë mirëkuptim për këto probleme teknike  të cilat janë të zakonshme kur bëhet fjalë për operacione masive me shfrytëzimin e teknologjive përparuese dhe përsërisim se procesi i regjistrimit është në suaza të planifikimit dhe pritjeve dhe ai do të jetë plotësisht i suksesshëm dhe përfundimisht profesional i përfunduar deri më 30 shtator.