Duke parë vdorën, në ditën e fundit të dimrit 21 Mars .Tetovarët kujtojnë “Ashkën më të trashë ruaje për Shën Gjergj”

40

Tetova si qytet llogaritet si qytet i ndodhive,i çudirave, i vakive ,por edhe i stinëve komplet ,fakte bora edhe pse bie të gjithë e dijmë se nuk do e mbaje toka pra do të shkrihet .Por bie vdora Duke parë borën ,në ditën e fundit të dimrit 21 Mars 2021,dhe se duhet kallur shporetat,koftorët ,kaloriferët nxemjet e ndryshme peleta etj .Tetovarët kujtojnë fjalët e pleqëve “Ashkën më të trashë ruaje për Shën XherXh”(5maj).E po Mali Sharr i ka fajet që është mbushur me vdorë , Tetova si për inat po i ngjitet Kodrës dhe po na bind se vërtetë vetëm në Tetovë katër stinët janë katër stinët dhe aq zgjasin .