Drejtori i resurseve energjetike Bajram Rexhepi, jemi shumë regjistrohu edhe ti

34

Në vazhdën e kampanjës për sensibilizimin e diasporës shqiptare anekndbotës e ku dhjetra xhami e qendra janë vënë në dispozicion për regjistrimin njëri nga veprimtarët e njohur të çështjes komnëtare ish mërgimtarë, drejtori i resurseve energjetile Bajram Rexhepi ka shkruar në profilin e tij në FB që të regjistrohet çdo bashkëvendas i yni në diaspor sepse jemi shumë.

“Regjoistrohu edhe ti” ka shkruar Rexhepi në FB.