Dosja evropiane e Maqedonisë para përfaqësuesve të lartë të Këshillit të Evropës

41

Gjatë vizitës së tij të punës në Strasburg, Zëvendëskryeministri për Çështjet Evropiane Nikola Dimitrov pati takime të ndara me Sekretaren e Përgjithshme të Këshillit të Evropës – Marija Pejcinovic Buric dhe Presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës – Rick Daems, ku ai prezantoi përpjekjet e Maqedonisë Veriore në procesin e reformës në drejtim të promovimit të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit, si dhe në kontekstin e bashkëpunimit rajonal dhe procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Sipas VSM -së, në takimin me Sekretarin e Përgjithshëm Buric, zëvendëskryeministri Dimitrov theksoi se përpjekjet për integrimin e Maqedonisë Veriore dhe rajonit në Bashkimin Evropian kanë për qëllim arritjen e qëllimeve të Këshillit të Evropës dhe forcimin e identitetit evropian.

  • Këshilli i Evropës është një kredo për demokracinë, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ky është thelbi i negociatave të pranimit – përafrimi me standardet evropiane si standarde për ndërtimin e së ardhmes, bashkëpunimit dhe prosperitetit. Theksimi në çështjet historike, gjuhësore dhe identitare që aktualisht është pengesë në rrugën e Maqedonisë Veriore drejt Bashkimit Evropian është në kundërshtim me identitetin dhe vlerat evropiane për të cilat ne kemi rënë dakord të promovojmë dhe avancojmë si shoqëri dhe bashkësi evropiane e kombeve, tha Dimitrov.

Sipas deklaratës, Sekretari i Përgjithshëm Buric theksoi përparimin dhe kontributin e vendit në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në Evropë, duke theksuar se mekanizmat e Këshillit të Evropës mbështesin integrimin e Maqedonisë Veriore dhe rajonit si një qëllim të përbashkët.

Çështjet aktuale në integrimin evropian u theksuan gjithashtu në takimin me Presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës – Rick Daems, me të cilin u diskutuan modalitetet për forcimin dhe mbështetjen e procesit.

Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës sot nisi miratimin e një rezolute në mbështetje të së ardhmes evropiane të Ballkanit Perëndimor, e cila do të shqyrtohet pas dorëzimit të një raporti të përgatitur nga Jorgos Papandreu.

  • Për një kohë të gjatë, por edhe shumë energji është investuar në fillimin e negociatave të pranimit me Bashkimin Evropian dhe pengesat me të cilat përballemi e ndërlikojnë narrativën evropiane dhe dobësojnë shpresën. Ngritja e kësaj çështjeje nga Këshilli i Evropës është në kohën e duhur, afirmon rëndësinë e kësaj çështje për të ardhmen e Evropës, e cila nuk është e plotë, madje nuk është e mundur pa përfshirjen e rajonit si pjesë përbërëse, tha Dimitrov.

Presidenti Daems, siç u theksua, shprehu mbështetje politike për tejkalimin e sfidave dhe hapjen e bashkëpunimit për të kompletuar perspektivën evropiane të rajonit.

Pjesëmarrja e zëvendëskryeministrit Dimitrov në sesionin e vjeshtës të PACE u përmbyll me një diskutim mbi sfidat demokratike dhe aspiratat evropiane për Ballkanin Perëndimor dhe rolin e Këshillit të Evropës në këtë drejtim.