Deri tani 21 kandidatë të pavarur për kryetarë komunash i kanë mbledhur nënshkrimet e nevojshme

36

Nënshkrimet e nevojshme për kandidatë për kryetarë të komunave, deri në ditën e djeshme i kanë mbledhur 21 kandidatë të pavarur, si dhe 42 grupe të zgjedhësve për listat e këshilltarëve, informojnë sot nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në departamentet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nënshkrimet e nevojshme, vazhdojnë t’i mbledhin 15 kandidatë për kryetarë të komunave dhe 26 grupe të zgjedhësve për listat e kandidatëve të këshillave komunale.

Mbledhja e nënshkrimeve zgjatë edhe sot, ndërsa departamentet dhe zyrat rajonale të KSHZ-së do të punojnë deri në orën 24.

Deri më 29 gusht të vitit 2021, deri në orën 21:00, në departamentet dhe zyrat rajonale të KSHZ-së nënshkrimet e nevojshme i mblodhën kandidatët për kryetarë të komunave, si vijon:

Fatmir Limani, kandidat për kryetar të Komunës së Kërçovës,
Goran Rajçevski, kandidat për kryetar të Komunës Çuçer Sandevë,
Goran Çekalloviq, kandidat për kryetar të komunës Çuçer Sandevë,
Jovan Pejovski, kandidat për kryetar të Komunës Çuçer Sandevë,
Stojançe Llazov, kandidat për kryetar të Komunës Rosoman,
Pero Mitrevski kandidat për kryetar të Komunës së Makedonska Kamenicës,
Ana Petrovska, kandidate për kryetare të Qytetit të Shkupit,
Danella Arsovska, kandidate për kryetare të Qytetit të Shkupit,
Aco Novevski, kandidat për kryetar të Komunës së Makedonski Brodit
Marjanço Kolevski, kandidat për kryetar të Komunës së Kratovës,
Senat Useinovski, kandidat për kryetar të Komunës së Ohrit,
Zharko Stevanoski, kandidat për kryetar të Komunës së Prilepit,
Goran Pocev, kandidat për kryetar të Komunës së Radovishit,
Sllobodan Danevski, kandidat për kryetar të Komunës së Shën Nikollës,
Enver Pajaziti, kandidat për kryetar të Komunës së Bërvenicës,
Zhika Stojanovski, kandidat për kryetar të Komunës së Ilindenit,
Zoran Llazarovski-Paljo, kandidat për kryetar të Komunës së Manastirit
Shaqir Islami, kandidat për kryetar të Komunës së Vrapçishtit, dhe
Jordan Pavllov, kandidat për kryetar të Komunës së Llozovës.
Gligor Petkov, kandidat për kryetar të Komunës së Gjevgjelisë,
Miran Mitrevski, kandidatë për kryetar të Komunës së Makedonska Kamenicës,
Grumbullimi i nënshkrimeve VAZHDON për kandidatë e radhës për kryetarë të komunave:

Dejan Velinovski, kandidat për kryetar të Komunës së Makedonska Kamenicës,
Maksim Dimitrievski, kandidat për kryetar të Komunës së Kumanovës,
Nasto Palioski, kandidat për kryetar të Komunës së Strugës,
Iljo Angov, kandidat për kryetar të Komunës së Vasilevës,
Vasko Kostov, kandidat për kryetar të Komunës së Karposhit,
Martin Kirovski, kandidat për kryetar të Komunës së Koçanit,
Zoran Çipllakovski, kandidat për kryetar të Komunës së Berovës,
Risto Xhakov, kandidat për kryetar të Komunës së Bogdancit,
Aleksandar Simonovski, kandidati për kryetar të Komunës së Zelenikovës,
Vllatko Smokovski, kandidat për kryetar të Komunës Çuçer Sandevë,
Ivica Toshevski, kandidat për kryetar të Komunës së Rankovcës,
Lubomir Josifovski, kandidat për kryetar të Qytetit të Shkupit
Aleksandar Gjorgjievski, kandidat për kryetar të Komunës së Pehçevës,
Z. Poposki, kandidat për kryetar të Komunës së Vevçanit,
Aleksandar Simonovski, kandidat për kryetar të Komunës së Zelenikovës,
Deri më 29 gusht të vitit 2021, deri në orën 21:00, në departamentet dhe zyrat rajonale të KSHZ-së nënshkrimet e nevojshme për lista të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të komunave i kanë mbledhur disa grupe të zgjedhësve, ndërsa mbledhja e nënshkrimeve vazhdon edhe për dikë nga grupi i zgjedhësve.