Bilall Kasami / Uka do të jetë zëri i të gjithë punëtorëve në Këshillin Komunal.

188

Këshillit të Tetovës i duhen përfaqësues që i kanë përjetuar vetë sfidat e qytetit dhe nuk i kanë me të dëgjuar.

Uka do të jetë zëri i të gjithë punëtorëve në Këshillin Komunal.

shumicëpër8ovën

voto8