Bilall Kasami / Harron familjet e dëshmorëve të 2001 …

52

Kryetari i komunës së Tetovës nuk harron hoxhallarët ti qerasë dhe as nuk harron ti financojë Organizatat e dyshimta radikale islame nga buxheti i komunës dhe as Krishtlindjet Ortodokse që u financuan këtë vit nga komuna që udhëhiqet nga Bilall Kasami ndërsa familjeve të dëshmorëve të konfliktit të 2001 u’a ka ndalë shtesën ekonomike që e mirnin që disa vite nga komuna.
Familjet e dëshmorëve kontaktuan portalin tonë dhe na treguan për problemin në fjalë dhe na thanë se edhe përskaj premtimeve të Kasamit ndaj tyre se do të vazhdojë t’u jap shtesat ekonomike atë gjë nuk e ka bërë.