BANKA POPULLORE NËNSHKRUAN MARRËVESHJEN PËR SHTYPJEN E PARAVE PËR 1.5 MILION EURO

32

Për 1,5 milionë euro, Banka Popullore ka nënshkruar marrëveshje për shtypjen e kartëmonedhave në vlerë prej 1000 dhe 2000 denarë. Marrëveshja është nënshkruar më 22 dhjetor me kompaninë angleze De La Rue Internacional Limited.

Blerja më e madhe në vlerë prej 957.243 euro ka të bëjë me shtypjen e kartëmonedhave në vlerë prej 1.000 denarë. Blerja e dytë në vlerë prej 498.287 euro do të paguajë për shtypjen e kartëmonedhave prej 2.000 denarë.

Kontrata është lidhur për një vit, çmimi më i ulët ka qenë vendimtar në përzgjedhje. Nga Banka Popullore sqarojnë se nuk bëhet fjalë për shtypje të jashtëzakonshme të parave për shkak të rrezikut të inflacionit, por për zëvendësim të rregullt të kartëmonedhave të vjetruara.

  • Në këtë rast arsyeja e vetme është blerja e rregullt e parave për ndërrimin e rregullt të kartëmonedhave të vjetruara kur ato janë të dëmtuara dhe të papërshtatshme për qarkullim. Nuk bëhet fjalë aspak për vënien në qarkullim të një sasie të madhe parash dhe rrezikun e inflacionit. Përkatësisht, bëhet fjalë për një prokurim të rregullt shumëvjeçar të parave i cili kryhet në përputhje me analizat e kryera dhe projeksionet afatgjata për jetëgjatësinë e çdo prerjeje individuale të parasë dhe zëvendësimin e rregullt të parasë që gjatë qarkullimit i ka humbur karakteristikat e veta për qarkullim. përshtatshmërisë.

Shuma e parave me prerje prej 1000 denarë, e cila është objekt i interesimit tuaj, është shuma e zakonshme që sigurohet për të rimbushur stoqet dhe për të mbajtur një përfaqësim të barabartë të të gjitha prerjeve në qarkullim. Sipas vlerësimeve, kjo shumë do të sigurojë një zëvendësim të qetë të kartëmonedhave të dëmtuara në afat të mesëm, në varësi të sasisë së parave që tërhiqen si të papërshtatshme për qarkullim, tha banka qendrore.

Pari.com.mk