Arianit Hoxha Ministër i Bujqësisë nënshkroi marrëveshje me Prespafish për koncesion të Liqenit të Prespës

77

22/05/2021 

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arianit Hoxha, sot në brigjet e Liqenit të Prespës i dorëzoi kontratën koncesionarit të ri “Prespafish” për peshkimin tregtar në zonën e peshkimit Liqeni i Prespës, si dhe për organizimin e peshkimit rekreativ, rekreativ peshkimi.

Dhënia e koncesionit do të mundësojë mbrojtjen e rezervave të peshkut në ujin e peshkimit, si dhe përdorimin e tij ekonomik në një mënyrë të qëndrueshme.

Koncesionari do të duhet të punojë mbi bazën e peshkimit, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Peshkimin dhe Akuakulturën dhe të zbatojë me përgjegjësi detyrimet e përcaktuara në marrëveshjen e koncesionit.

Si koncesionar për peshkimin komercial dhe rekreativ, “Prespafish” do të jetë i detyruar të organizojë një shërbim peshkimi, përmes mbajtësve të licencuar të peshkut dhe si një detyrim në fushën e peshkimit rekreativ, do të kujdeset për rinovimin e stokut të peshkut përmes rezervimit të rregullt të ujë peshkimi.

“Liqeni i Prespës është një habitat i rëndësishëm ujor dhe është shpallur monument natyre. “Ne kemi për detyrë ta ruajmë atë për brezat e ardhshëm,” thonë nga Ministria e Bujqësisë.