Apel komunave shqiptare, MPPS ndan 10.8 miliona euro që të zhvillojnë shërbime sociale në nivelin lokal.Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 30 Prilli

393

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bëri thirrje komunave që më parë kishin shprehur gatishmërinë për të zhvilluar shërbime sociale në nivelin lokal për të aplikuar për një thirrje publike për fonde për një projekt të zhvillimit të shërbimit, për të cilin janë siguruar gjithsej 10.8 milion € për periudhën. të zbatimit të pesë viteve.Siç njofton Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e udhëhequr nga Mila Jarovska, një nga qëllimet kryesore të Projektit është zhvillimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve sociale në komunitetet lokale, në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe rritja e aksesit në shërbimet sociale të synuara për grupet e cenueshme. qytetarë, të moshuar, persona me aftësi të kufizuara dhe persona të tjerë.Shërbimet sociale me përparësi që do të financohen janë: ndihma dhe mbështetja personale e bazuar në shtëpi dhe shërbimet e kujdesit në shtëpi, si dhe shërbimet e komunitetit-qendrat e kujdesit / kujdesit ditor dhe jetesa e mbështeturAfati i fundit për dorëzimin e ofertave është 30 Prilli deri në orën 16