Apasievi për dorëheqjen e Venko Filipçes / Këto FINTA a për ne ministër ?!

41

A ishin këto FINTA për ne, ministër?
Dorëheqja Jepet si një deklaratë e njëanshme e vullnetit të pakthyeshëm!
Dorëheqja NUK i ofrohet askujt (në këtë rast Kryeministrit, dmth. Qeverisë), kështu që ju lini një shans që ata të mos e miratojnë atë – pasi, mendoj, ju pranuat të turbulloni sytë e publikut të zemëruar. Sepse dorëheqja për arsye morale nuk varet nga vullneti i askujt tjetër, përveç atij të paraqitësit! Por për këtë, ju duhet të keni një vertikale të brendshme etike dhe NDËRGJEGJE që, për fat të keq, nuk e posedoni.