Anketa e Startum / 26.1% e qytetarëve që do të votojnë janë të përcaktuar për LSDM-në, dhe 23.8% për VMRO-DPMNE-në (infografika)

58

Agjencia STRATUM (R & D- Research and Development) ekziston që nga viti 2015 dhe ka përvojë të gjerë në kryerjen e llojeve të ndryshme të kërkimit, cilësor dhe sasior, si dhe kërkime socio-ekonomike. Agjencia dhe ekipi i saj kanë zbatuar një numër të madh të projekteve kërkimore socio-ekonomike, kryesisht për organizatat donatore ndërkombëtare, por edhe për ato vendore.

Agjencia STRATUM javën e fundit të shtatorit dhe javën e parë të tetorit kreu sondazhin tremujor “omnibus” i cili përfshin një seksion të vazhdueshëm mbi gjendjen shpirtërore të qytetarëve si dhe vlerësimin e Institucioneve dhe partive politike. Hulumtimi është kryer me intervista të drejtpërdrejta në familjet e të anketuarve.Kampion i rastësishëm i shtresuar në tre faza me një madhësi prej 1200 amvisërish. Gabimi i mostrës është +/- 3.4% Pyetjet që lidhen me vlerësimin e partive politike konfirmohen nga të dhënat nga sondazhi telefonik i kryer në fund të shtatorit me dallime të vogla statistikisht të parëndësishme midis të gjitha subjekteve politike, përveç një rritje në kategorinë për të cilën ata nuk e dinë kujt të votojnë dhe ata që nuk do të shkojnë në votim.Në pyetjen “Tani supozoni se zgjedhjet lokale mbahen nesër. “Ju lutem më tregoni për cilën listë këshilltarësh do të votonit në zgjedhjet lokale?”, Rezultatet thonë:

Nga ata që thanë se do të shkonin në zgjedhje, vlerësimi i partive politike është treguar në grafik: