Akademiku Abdylmenaf Bexheti: Nuk jam dakord me kryetarin e ASHAM -it në lidhje me mënyrën e studimit të lëndës së historisë

79

“Unë nuk e kuptoj rezistencën ndaj reformës së njoftuar arsimore,” i tha akademik Abdulmenaf Bexheti pas një debati me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe anëtarëve të grupit të punës.

Ai thekson si paradoksal faktin që në kushtet atastrofike në arsim, disa institucione të arsimit të lartë dhe shkencor nuk mbështesin reformat e propozuara për arsimin e lartë.

Lidhur me pozicionin e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Ljupço Koçarev se nevojitet një studim sistematik dhe i veçantë i lëndës së historisë, ai thotë: “opinioni im nuk është si mendimi i tij personal, dhe jo i organeve të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Unë besoj se historia nuk duhet të studiohet kryesisht si kombëtare, për sa i përket historisë etnike, por në kontekstin e historisë së shoqërisë. Sipas tij, fakti që koha e këtyre ndërhyrjeve përkon me disa probleme historike me Bullgarinë është një çështje tjetër. Ne, si shoqëri, nëse afrohemi vetëm me zgjidhje etnocentrike në mësimin e historisë, do të kemi fragmentim dhe konfrontim të brendshëm shoqëror në një kohë kur qëndrojmë për “një shoqëri për të gjithë”.

Ky është mendimi i tij personal dhe jo organet e Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve. Sigurisht që është e drejta e tij për mendimin dhe mendimin e tij personal siç bëjmë të gjithë individualisht. Pikëpamjet e mia për këtë çështje janë të ndryshme nga pikëpamjet e disa anëtarëve të tjerë dhe madje edhe të Presidentit! Ne nuk kemi të njëjtat mendime për këtë çështje dhe nuk kemi pse. Unë besoj se historia nuk duhet të studiohet kryesisht si kombëtare, për sa i përket historisë etnike, por në kontekstin e historisë së shoqërisë. Edhe ekipi i ekspertëve për reformat në shpjegimin e kontekstit të çështjes, nënvizoi se mësimi etnocentrik i historisë është vetëm në kontekstin ushtarak dhe politik të një qasjeje dhe zgjidhjeje të mirë. Historia e shoqërisë duhet të përfshijë historinë shoqërore, ekonomike, kulturore. Shtetet e Bashkuara, për shembull, kanë një qasje të tillë ndërdisiplinore në studimin e historisë, thekson mes tjerave akademik Bexheti.

Fakti që koha e këtyre ndërhyrjeve përkon me disa probleme historike me Bullgarinë është një çështje tjetër. Por ne, si shoqëri, nëse afrohemi vetëm me zgjidhje etnocentrike në mësimin e historisë, do të kemi fragmentim dhe konfrontim të brendshëm shoqëror në një kohë kur qëndrojmë për “një shoqëri për të gjithë”. A nuk ka ndonjë kontradiktë të madhe midis atyre që, nga njëra anë, mbrojnë konceptet e një shteti civil (dhe kundërshtojnë një shtet binacional) nga ana tjetër, avokojnë “historinë kombëtare” përmes dioptrive ushtarako-politike!? Kjo jo vetëm që nuk ka “ekuilibër” por gjithashtu nuk është metodike e qëndrueshme, vlerëson mes tjerave në qëndrimin e tij gjatë debatit, akademik Bexheti.