AEK-u I RRITI RROGAT (video)

33

Me kosto të reduktuara për reklamim, energji elektrike, Agjencia për Komunikime Elektronike fillon 2021 – por edhe këtë vit punonjësit e AEK-ut sipas raporteve vjetore mbeten me pagat tashmë të rritura nga pandemia 2020.

Televizioni 24 tashmë ka publikuar procesverbalet e Komisionit që menaxhon AEK-un që në fund të vitit 2018 të merret vendim për rritjen e pagave në AEK – mesatarja e të cilit në atë kohë ishte 58,000 denarë. Që nga ajo kohë, pagat e stafit janë rritur me 5 përqind. Kështu, në vitin 2019, mbi 163 milion denarë ishin të rezervuara për paga, por për shkak se e gjithë shuma nuk është ezauruar në vitin 2020, planifikohet një rritje e re e pagave prej 5 përqind.

Vlera totale e realizuar e llogarisë sintetike të pagave të përllogaritura është 143,558,431 denarë dhe i referohet pagave të llogaritura dhe të paguara, në përputhje me Rregulloren për pagat dhe shtesat e punonjësve të AEK-ut, për kontributet e llogaritura dhe të paguara. “Ky realizim është 87.96 përqind krahasuar me planin financiar për vitin 2020 dhe ka një rritje prej 5.94 përqind krahasuar me vitin 2019 dhe pasqyron rritjen ligjore prej 5 përqind, të realizuar në vitin 2019.” në raportin vjetor AEK 2020.

Televizioni 24 inspektoi planin vjetor të punës, megjithëse ka shkurtime të dukshme për arsye të ndryshme, AEK ende ka në dispozicion financa jo modeste.

900,000 euro janë planifikuar këtë vit për shërbime intelektuale dhe shërbime të tjera – marketing dhe shërbime fillestare, hulumtime, përgatitje të një fushate promovuese, organizim të punëtorive, takime publike, por edhe për:

  • Shtesa të bazuara në të ardhurat neto të Presidentit dhe anëtarëve të Komisionit për Komunikime Elektronike me tatim mbi të ardhurat personale të llogaritura.

Kostot e planifikuara për reklamim dhe përfaqësim këtë vit krahasuar me vitin e kaluar janë ulur me gati 7 përqind. 16 për qind kosto më të ulëta janë planifikuar për furnizime zyre dhe karburant dhe 50 për qind më pak krahasuar me vitin 2020 – këtë vit AEK planifikon të shpenzojë në energji elektrike.

Agjencia, si një organ rregullator, nuk duhet të bëjë një fitim, por vitet e fundit AEK ka mbledhur më shumë sesa duhet, dhe paratë e tepërta janë dhënë si donacione. Shumica e parave në vitet e fundit janë dhënë për rrotën e Ferris, donacione të mëtejshme janë bërë për kopshtin zoologjik, MTV, Komunën e Gazi Babës, si dhe federatën e çiklizmit. Komisioni Evropian paralajmëron se AEK shpenzon para për aktivitete jo thelbësore në raportet vjetore të progresit për Maqedoninë.

https://24.mk/details/aek-si-gi-zgolemi-platite