Zyrihu do të testojë javën me 35 orë punë

42

Punonjësit e qytetit të Zyrihut do të pilotojnë një javë pune 35-orëshe, pas një vendimi të Parlamentit lokal. Ulja e orarit të punës do të testohet me punonjësit e Bashkisë që punojnë me turne dhe për këtë arsye më shumë gjasa për t’u ekspozuar ndaj niveleve të larta të stresit. Përveç punonjësve në shërbimet e kujdesit dhe mbështetjes, kjo përfshin njerëz që punojnë në kompani pastrimi, policie ose transporti.

“Ne duhet urgjentisht të ngadalësojmë,” tha këshilltari i qytetit David Garcia Nuñez. Shumë punonjës sot vuajnë nga stresi dhe djegia. “Kush, nëse jo kantoni i pasur i Zyrihut, mund të përballojë të provojë javën 35-orëshe.”

I mbështetur nga një shumicë e krahut të majtë, Parlamenti lokal votoi në favor të mocionit për javën më të shkurtër të punës me 60 vota kundër.

Është e paqartë se sa do të kushtojë kjo provë. Nëse java më e shkurtër e punës u prezantua në të gjithë administratën e qytetit, një vlerësim i vendos shpenzimet shtesë në 110 milionë CHF. 1500 njerëz të tjerë do të duhet të punësohen për të mbushur boshllëqet.

Qyteti planifikon të vlerësojë “shkencërisht” pilotimin, duke analizuar jo vetëm shëndetin dhe produktivitetin e punonjësve, por edhe emetimet e CO2 për shkak të uljes së udhëtimeve. Propozime të ngjashme për një javë më të shkurtër pune me të njëjtën pagesë janë diskutuar në nivel federal. Deri më tani janë refuzuar.Punonjësit në Zvicër punojnë mesatarisht 41.7 orë në javë në një punë me kohë të plotë. Ajo gjithashtu ka një nga përqindjet më të larta të punonjësve që punojnë me kohë të pjesshme, veçanërisht në mesin e grave.