Në Rang listën botërore-Universiteti i Tetovës me 31.10.2022 ka rramje për 40 vende, është në vendin 4.650. Në 02.02.2022, në vendin 4.610. Universiteti Nëna Teresa ka ngritje tash vendi 7.623 a ishte në vendin 13.138 (fakte)

101

Lajmi interaktiv

Krahasoni vetë

Universitetet në Maqedoni të Veriut me datë 31.10.2022.

linku

https://webometrics.info/en/Europe/North%20Macedonia

Me datë 02.02.2022.

https://telegrami.mk/webometrics-universiteti-i-tetoves-ne-vendin-e-4-610-nena-tereze-i-13-138-international-i-ramiz-merkos-ne-struge-ne-vendin20-369/

www.telegrami.mk…

Mesut Shabani Tetovë