Video-deklarata e zëdhënësit të VMRO-DPMNE që akuzon Ministrin Filipçe dhe Drejtorin për vendet në Vodno dhe Shpansko Sello 2

214

Video-deklarata e zëdhënësit të VMRO-DPMNE që akuzon Ministrin Filipçe dhe Drejtorin për vendet në Vodno dhe Shpansko Sello 2