Video-deklarata e zëdhënësit të VMRO-DPMNE që akuzon Ministrin Filipçe dhe Drejtorin për vendet në Vodno dhe Shpansko Sello 2

244

Video-deklarata e zëdhënësit të VMRO-DPMNE që akuzon Ministrin Filipçe dhe Drejtorin për vendet në Vodno dhe Shpansko Sello 2