Teuta Arifi heroinë e ditës -përditë / Të dua Tetovë kur je e pistë

63

Në temperatura 33 gradë celcius nëpërmes të nuhaturit të aromës së Tetovës mund ta diktojsh se çfarë kanë ngrënë tetovarët këtyre ditëve ,posaçërisht gjatë vikendit .Sot e hënë 28.06.2021 ora12 të këput miden kundërmimi i bërllogëve që vijnë nga kontenierët e papastruar gjatë vikendit .Në vend që të ketë një ekip emergjent nga NPK TETOVA për reagime të shpejta për zbrasje kontenierësh jo kur ti vije dita e rradhës … por në çdo kohë…o ZOT falja aq i kupton problemet e qytetarëve HEROINA E DITËS- PËRDITË …gjatë këtyre 8 viteve ….ALI AHMETI MOS NDRO NDORËN ME BEKIMIN E ZKPRMV ARTAN GRUBIT PËRGËZOE TEUTA ARIFIN PËR HERË TË TRETË KRYETARE …ta përfundoje atë që JU dhe ZAEVI I KENI DHËNË DETYRË …SHKATRIMIN TOTAL TË TETOVËS NË TË GJITHA SFERAT….

fakte PO

Komuna e Tetovës ka për detyrë të mirëmbaje qytetin …kush tha se Krietarja Teuta Arifi nuk i mirmba kontenierët … bërlloket do kishin ecur ja që Tuti i ka disciplinuar MOS LËVIZIN JASHTË PERIMETRIT TË KONTENIERIT ..se nuk u mar kuptuat .dhe me radhë …gaditu kur tju vije rradha …SOT e hënë 28.06.2021 ora12 …URA E TEUTËS Te policia

Në mes të Tetovës pas selisë së PDSH-së dhe EKOLOGUT

Kamioni që pret të kallet rri në riparim …mos investim total në autoparkun e NPK TETOVA

Parkingu te Shkolla fillore ISTIGBALL i mbyllur …sot 28.06.2021

jashtë shkollës Istigball bllokadë… kolona të dyta

Të dua Tetovë kur je e pistë …e parregulluar dhe kaotike në komunikacion

Si do që të jesh të dua Tetovë do kalojë edhe kjo stuhi