Spasovski: Shkurtohen pagat e funksionarëve të emëruar dhe të zgjedhur…(video)

244

“Jemi në test si asnjëherë më pare, bota përjetoi kërcënimin më të madh që pas luftës së dytë botërore. Kemi marrë masa drastike, si kufizimi I lëvizjes. Këto masa dhanë rezultat. Kemi rritje lineare të virusit. Është e rëndësishme që të zvogëlohet përhapja e virusit, që tu krijojmë mundësi sistemit shëndetësor që të funksionoj si duhet. Një numër i madh i qytetarëve tanë nuk shkojnë në punë, fëmijët nuk shkojnë në shkollë. Masat e para duhej të ishin ndërprerja e punës në disa ndërmarrje të vogla dhe të mesme, kjo ishte fronti I pare që të ndalojmë hovin e përhapjes së virusit Korona, tentojmë që të rruajmë sa më shumë vende të punës”, tha Oliver Spasovski, kryeministër.