Sllovenia ka hy borxh me një normë interesi negativ – ajo do të kthejë 17 milion euro më pak!?

155

Sllovenia ka marrë hua 2 miliard euro në tregun financiar ndërkombëtar duke emetuar bono me afat pritje ( maturim ) 10 dhe 30 vjet, njoftoi Ministria Sllovene e Financave. Ministria e linjës tha se huamarrja ishte bërë në kushte jashtëzakonisht të favorshme dhe se obligacionet me një maturim dhjetë vjeçar ishin dakorduar me një normë interesi negativ. Çfarë do të thotë norma negative e interesit në bazë të ripagimit të borxhit? “Sllovenia lëshoi ​​një lidhje dhjetë vjeçare bono me maturitet minus 0,096 përqind dhe një normë interesi kuponi prej zero përqind prej 1,75 miliardë euro, që do të thotë se kur të shlyeni huanë për investitorët do të marrë 17 milion euro me pak kur ata do kthehen “, shpjegoi Ministria e Financave e Sllovenisë. Në të njëjtën kohë, Sllovenia huazoi 250 milion euro duke rritur emetimin e një obligacioni ekzistues me një maturim prej 30 vjetësh, me një normë interesi prej 0.381 përqind. “Kushtet e të dy borxheve tregojnë besimin e investitorëve afatgjatë në Slloveni, i cili bazohet në vendimet e marra nga qeveria në kohërat e vështira të pandemisë së koronavirusit,” thuhet ne deklarate.