Shkup/Mocioni i Qeverisë AD-HOC,a shkeli Zaev mbi pavarsinë e Kuvendit,a pati shkelje të procedurave parlamentare,Talat Xhaferi rrezikon shkarkimin dhe përgjegjësi penale…?!

43

Mocioni i Qeverisë AD-HOC a shkeli Zaev pavarsinë e Kuvendit ,a pati shkelje të procedurave parlamentare,renditja e lendeve tjera ,tejkalimi i tyre qe presin me muaj .Talat Xhaferi rrezikon shkarkimin dhe përgjegjësi penale…a ishte grushtshtet ne punen e Parlamentit nga Qeveria ?!…?Pas votimit në Kuvend pas votëbesimit,jo statur, me hile ,pa paralajmërim dhe pa parapërgaditje të opozitës Qeverisë përmes të cilit deputetët i dëshmuan besimin Qeverisë me 62 vota “për”, organi ekzekutiv nuk rrezikohet nga një mocion tjetër për 90 ditë të tjera.Mocioni i Qeverisë AD-HOC,a pati shkelje të procedurave parlamentare.Talat Xhaferi në shkarkim Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut përcakton afat kohorë mes dy mocioneve i cili duhet respektuar. Mocion tjetër të menjëhershëm mund të parashtrohet vetëm nëse i njëjti ka mbështetjen e të paktën 61 nënshkrimeve. Neni 92 thotë: “Mocioni i serishëm për besimi të Qeverisë nuk mund të parashtrohet para kalimit të 90 ditëve prej votimit të fundit të mocionit për besim, përveç nëse mocionin e besimit e parashtrojnë shumica nga numri i përgjithshëm i deputetëve”.