Pse jo orë policore 24 h për gjithë shtetin,si shtetet e Rajonit ,me më pak të prekur për 1 muaj Strumica me 2 dhe Ohri me 3 pacientë ? (foto-fakte )

250

Zërat po shtohen për orën policore edhe  pse ora policore në Kumanovë i zuri qytetarët të papregaditur ,por shqetësuese është numri i të prekurve u shtua  sot 21 të prekur për një ditë.Corona Virusi nuk zgjedh.Tetova me 29 veta të prekur ,por përfshirë në këtë numër plus edhe 4 komunat e veçanta rurale të Pollogut sipas shtabit të krizës së Tetovës -sot të prekur nga pandemia duket kështu

16 në komunën e Tetovës
-5 në komunën e Tearcës
-4 në komunën e Bërvenicës
-2 në komunën e Bogovinës (prej të cilëve 1 person ka ndëruar jetë)
-1 në komunën e Zhelinës
-1 person nga Radovishi i cili gjendet në karantinë shtetërore në hotelet e Kodrës së Diellit


Në kushte kur lëvizjet po kufizohen gjithë andej në regjion ,qytetarët e Tetovës pyesin kujt duhet ti drejtohen dhe të informohen për të drejtat e tyre ligjore që i ka përcaktuar Qeveria e RM ,për masta e veçanta pra për shtërngesat ekonomike posaçërisht kjo vlen për sektorin privat të biznesit ,dhe kush dhe cilit organ ti drejtohen Komunës apo Njësive rajonale të Ministrive në Tetovë për ti mbushur formularët për pagat e puntoreve që kanë mbetur pa punë,për njerëzit qe nuk kanë qenë fare të punësuar
dhe për lokalet , të cilet nuk kane punuar në këtë periudhë,dhe kush do ua mbulojë qeranë…etj…në Kumanovë u tha u bë …qytetarët u desht të pranojnë aktin e kapitulimit brenda 6 orëve ,pra u gjetën të papërgaditur …pozitive është që në RMV ..ka edhe qytete të mëdhaja por më pak të prekura si

STRUMICA -2 të prekur

poashtu edhe OHRI -3 të prekur