Provimi i parë extern do të jepet më 5 qershor

80

Për 15 ditë, 15,294 gjimnazistë do të japin provimin e parë të jashtëm të maturës shtetërore – gjuhë amtare, e cila është e detyrueshme për të gjithë kandidatët. Gjashtë ditë më vonë ata do të testohen për provimin e dytë të jashtëm që është me zgjedhje. Që nga viti i kaluar premtimi nuk u organizua për shkak të pandemisë, Qendra Shtetërore e Provimit (DIC) është në përgatitjet e fundit për këtë vit për ta realizuar atë me sukses në kushtet e KOVID.

Është krijuar një protokoll shëndetësor për ditët e provimit, rreth 2000 testues do të vaksinohen plotësisht, dhe për maturantët që do të kenë koronavirus në provime në 5 dhe 11 qershor ose do të jenë në izolim, datat shtesë jepen më 25 qershor dhe 28, me konfirmim në komitetet e shkollës.

Programet e provimeve për lëndët e përfshira në Maturë (të jashtme dhe me zgjedhje) janë shkurtuar, gjë që përveç uljes së numrit të provimeve të jashtme nga tre në dy, ishte gjithashtu ndër kërkesat e Unionit të Shkollave të Mesme dhe i pranuar nga Qeveria ne shkurt.

Pyetjet janë gati dhe ne jemi duke përfunduar, ne tashmë jemi gati për disa lëndë. Ato shtypen dhe paketohen për ditën e parë, më 5 qershor – për gjuhët amtare. Ne jemi duke pritur që dita e marrjes së maturës, të shpërndahet në mëngjes në shkolla me shoqërim të veçantë, tha drejtoresha e DIC Elizabeta Naumovska për MIA.

Sipas të dhënave të DIC, nga 15 294 që aplikuan për maturën shtetërore në këtë vit shkollor, 7050 janë nga arsimi i mesëm, 7983 nga arsimi i mesëm profesional dhe 261 nga arsimi i mesëm artistik. Të gjithë ata do të marrin lëndën e gjuhës amtare – gjuhë dhe letërsi maqedonase, 10 848 kandidatë do të marrin provim, gjuhë dhe letërsi shqipe 4078 dhe 272 gjuhë dhe letërsi turke.

Për provimin e dytë, të jashtëm, më 11 qershor, 1529 maturantë zgjodhën të marrin matematikën. Si në vitet e mëparshme, më shumë kanë zgjedhur një gjuhë të huaj dhe shumica kanë aplikuar për anglisht (13,452). Do të merren gjermanisht 140, frëngjisht 32, rusisht 18.

Matematika dhe gjuha e huaj janë një zgjedhje për studentët e shkollës së mesme dhe arsimit profesional, ndërsa për studentët në shkollat ​​e artit – gjuha e huaj alternohet me filozofinë (në shkollat ​​e artit dhe ka 14 të regjistruar) dhe estetikën (në shkollat ​​për arsim muzikor dhe 66 kandidatë kanë aplikuar).

Sipas gjuhës së mësimit, 10,886 maturantë u regjistruan për të dhënë provime në gjuhën maqedonase më 11 qershor, 4,134 në shqip dhe 274 në turqisht.

Do të jenë rreth 300 vëzhgues dhe 2000 testues mësuesish, të cilët u vaksinuan me dozën e parë më 4 dhe 5 maj, do të marrin të dytën më 25 dhe 26 maj dhe do të kenë imunitet deri në provimin e parë. Sipas protokolleve, një maksimum prej 15 studentësh lejohen të jenë në klasë, vetë shkollat ​​do të sugjerojnë se sa mund të akomodojnë në provime dhe në disa numri do të jetë më i vogël se ky maksimum.

Rezultatet do të shpallen brenda 30 ditëve nga provimi i fundit (i dytë) i jashtëm. Ata që nuk do ta kalojnë maturën në qershor ose jo plotësisht, do të kenë një shans të dytë në sesionin e gushtit – datat janë 11 gusht për provimin e parë të jashtëm dhe 13 gusht për provimin e dytë të jashtëm.

Këtë vit, maturantët kanë dy praktikantë në vend të një, dmth i treti i jashtëm, me kërkesë të Unionit të Studentëve të Shkollave të Mesme, është shndërruar – reduktuar në gradën e brendshëm. Naumovska tha që të gjitha shkollat ​​duhet të botojnë grupe pyetjesh për secilën lëndë për provimet e brendshme – (sipas marrëveshjes së arritur duhet të ketë ndërmjet 60 dhe më së shumti 100 pyetje) rreth tre javë para provimit. Praktikat do të organizohen deri në fund të qershorit, pasi të përfundojnë me ato të jashtme, dmth pas 11 qershorit shkollat ​​do të bëjnë një program për marrjen e tyre.

Maturantët zgjedhin dy provimet e brendshme nga Lista e lëndëve që DIC ka publikuar në faqen e saj të internetit. Përmban 14 lëndë për arsimin e mesëm, shtatë për arsimin profesional dhe katër për arsimin artistik.

Përveç dy provimeve të jashtme dhe dy të brendshme, maturantët kishin detyrimin të përgatisnin një detyrë projekti e cila, sipas kalendarit, ishte realizuar nga 15 Mars deri më 30 Prill dhe tashmë ka përfunduar.

Nxënësit e shkollës së mesme në vitin e fundit në vitin shkollor 2020/2021 deri në fund të dhjetorit raportuan se do të japin provimin e maturës shtetërore dhe pas kompromisit për ndryshime në koncept, me kërkesë të Unionit të Shkollave të Mesme, ata aplikuar përsëri nga 22 shkurt deri më 5 mars për të ndryshuar lëndët. do t’i marrë ato.

Qendra Shtetërore e Provimeve gjithashtu filloi me përgatitjet dhe konsultat për përgatitjen e një koncepti të ri për provimin e maturës shtetërore që do të zbatohej nga viti i ardhshëm shkollor. Groupshtë formuar një grup pune prej 15 anëtarësh, përfshirë tre studentë të shkollës së mesme dhe Banka Botërore ka punësuar ekspertin e vlerësimit të arsimit George Betl, i cili gjithashtu ka punuar në përgatitjen e konceptit aktual të diplomimit.
Ideja për një koncept të ri është lloje të ndryshme të diplomimit shtetëror për shkollën e mesme, arsimin profesional dhe artin, sepse sipas konceptit aktual të gjithë studentët zakonisht kanë të njëjtën listë të zgjedhjeve.

Drejtori i DIC i tha MIA-s se tashmë ekziston një version i punës, pra një kornizë për atë se si do të duket koncepti i ri, por nevojiten sqarime të mëtejshme për zgjedhjen e modelit të diplomimit për arsimin profesional, duke pasur parasysh se ekzistojnë një larmi profesionesh dhe profile dhe aftësitë e studentëve do të duhet të testohen. Ai theksoi se ata do të organizojnë një debat publik mbi lajmet në mënyrë që të dëgjojnë mendimet e të gjithë aktorëve.

https://vecer.mk/makedonija/prviot-eksteren-ispit-kje-se-polaga-na-5-juni/