Profesionet që mund të zëvendësohen më shpejt nga inteligjenca artificiale

40

Pyes veten nëse AI mund të marrë punën tuaj? Ju nuk jeni unik.

Inteligjenca artificiale është krijuar për të kopjuar aftësitë njerëzore dhe për të automatizuar detyrat njerëzore. Një grup profesorësh nga universitetet amerikane kanë shkruar një punim në të cilin analizojnë sesi inteligjenca artificiale si “Chat GPT” mund të ndikojë në tregun e punës.

Profesorët zbulojnë se një softuer i tillë mund të zëvendësojë profesione të tilla si telemarketing, por edhe mësues të gjuhëve amtare, gjuhë të huaja dhe histori. Në rrezik janë edhe profesionet që ofrojnë shërbime ligjore dhe shërbime investimi.

Në punim, profesorët përdorën një metodologji të zhvilluar në vitin 2018 bazuar në ndryshimet në profesione për shkak të përparimeve në inteligjencën artificiale midis 2010 dhe 2015.